Make your own free website on Tripod.com
Kolej Kediaman Ketiga, Universiti Malaya

Home

Tabir Kurshiah | Akademik | Kemudahan | Projek | Mutakhir | Links | Hubungi Kami
Akademik

Terdapat 5 Jawatankuasa Penggerak Kolej yang merupakan nadi penggerak utama kolej. Di bawah ini disenaraikan JKP dan struktur organisasi. Untuk keterangan lanjut bagi setiap JKP, sila klik pada nama JKP berkenaan.

JAWATANKUASA PERKEMBANGAN KEBAJIKAN DAN KEMASYARAKATAN

JAWATANKUASA PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN ETIKA (JKP HATI)

JAWATANKUASA PERKEMBANGAN KESENIAN DAN KREATIVITI

JAWATANKUASA PERKEMBANGAN AKADEMIK & INTELEKTUAL (JKP AI)

JAWATANKUASA PERKEMBANGAN SUKAN & REKREASI

Copyright 2001, Tuanku Kurshiah 3rd Residential College, University of Malaya, 50603,
Kuala Lumpur, Malaysia